Calculadora pressupostària

Amb la calculadora de pressupostos et anem a mostrar de forma clara d'on s'obtenen els ingressos i on destinem les despeses.